3. ULUSLARARASI PROSES GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU KONU BAŞLIKLARI

 

1. SEVESO 3 GELDİ. GELİRKEN NE GETİRDİ?

• SEVESO 3’E Göre Denetimlerin Usul ve Esasları Nasıl Olacak

• SEVESO 3’e Uygun Hangi Revizyonlar Yapılmalı?

 

2. TÜRKİYE RİSK ANALİZ MODELİNİ SEÇİYOR

• HAZOP Bizi Sevdi Biz HAZOP’u

• SIS ve SIL Uygulamalarının HAZOP ve LOPA ile Bütünleştirilmesi

• İyi Uygulama Örneği

 

3. ENDÜSTRİ 4.0, SİBER GÜVENLİK VE PROSES GÜVENLİĞİ

• Türkiye’de Siber Güvenlik Uygulamalarının Yakın Geleceği

• Proses Otomasyonu ve Endüstri 4.0

 

4. ATEX UYGULAMALARI

• Patlayıcı Ortam Uygunluk Değerlendirmesindeki Esaslar ve Yaşanan Sorunlar

• Statik Elektriğin İzlenmesi, Kontrol Altında Tutulması

• ATEX Sertifikalı Ekipman Bakımı

 

5. PROSES GÜVENLİĞİNE GİDEN YOLDA YARDIMCI UYGULAMALAR 

• Güvenilirlik Merkezli Bakıma Giden Yolda Veri Tabanı Oluşturmak

• Değişiklik Yönetiminin Uygulama Düzeyinin Arttırılması 

• İş İzin Sistemleri ve Proses Güvenliği

 

6. GÜVENLİ BİR FABRİKA TASARLIYORUZ

• Tesisatın Güvenli Tasarımı

• Kritik Ekipman Seçimi 

• Otomasyon Düzeyi ve Güvenlik İlişkisi

• Acil Durdurma / Kapatma İhtiyaçlarının Belirlenmesi

• Patlama, Sızıntı, Yangın Önlemleri

 

fuar katılımcı firmalar